Om Värmepumpar.

 

 

Hur Fungerar en värmepump?

En värmepump eller kylmaskin som det är från början, flyttar energi från ett medium till ett annat. Till exempel flyttar den energin från luften i ett kylrum till utomhusluften i en klassisk kylmaskin.

En värmepump fungerar på exakt samma sätt fast tvärtom då den flyttar energin från uteluften till luften inomhus i ett rum.

Detta tack vare kompressorns arbete! Det fungerar som så att när köldmediet ”gasen” (som är en vätska) kommer till förångaren (kylbatteriet i luftvärmepumpens utedel eller växlaren i bergvärmepumpen) förångas (kokar) till en gas, och i den fas förändringen tar till sig energi från luften eller vattnet. Gasen från förångaren sugs nu via sug-gasröret  in i kompressorn där gasen komprimeras och blir varm. När gasen komprimeras blir också energin tätare och i följd av komprimeringen ökas temperaturen.

Detta rör från kompressorn kallas hetgasröret. Hetgasen kommer in i kondensorn (luftvärmepumpens innerdel eller värmeväxlaren), i kondensorn kondenseras hetgasen till vätska och i denna fas förändring avger energi till luft eller vatten. Så nu har värmepumpen först tagit upp energi genom att köldmediet, kokat från vätska till gas och sedan avgivit energi genom att kondensera gasen tillbaks till vätska.

I grova drag kan man säga att med förångaren utvinner man 2 delar energi från jord, berg eller luft, och i kompressorn tillsätter man 1 del energi för att komprimera, och i kondensorn avger men 3 delar energi till huset.  Då blir verkningsgraden eller COP-värdet 3. Man tillsätter 1 del och utvinner 2 delar och avger 3 delar energi.

Efter kondensorn måste trycket sänkas för att kunna koka och utvinna energi  i förångaren. Det gör man med en expansionsventil som sänker trycket och där med temperaturen på vätskan från kondensorn så att vätskan kan förångas (koka) och utvinna energi. 

Och så snurrar köldmediet i en värmepump runt.

 

Vad skall man göra om värmepumpen stannat?

 

Det första man skall kontrollera är om det finns ström till värmepumpen. Finns det säkringar i värmepumpen så kolla dom först, undersök sedan gruppsäkringar och huvudsäkringar. Om en säkring har gått sönder, byt då  ut den eller återställ den. Återställ sedan även motorskyddet om det finns ett sådant. Var det sitter och och hur man gör står i din värmepumps manual. Om du har tappat bort den kan du söka på din modell hos oss under manualer.

 

Därefter kontrollera om det finns någon felkod eller larmsignal. Om det finns, registrera då signalen och skriv upp den. Detta är viktig information om du måste kalla på en reparatör. Det kan vara en kod i en display eller en kombination av blinkningar från en ljussignal (till exempel 5-blink sedan uppehåll).

 

Kontrollera utedelen på luftvärmepumpen så att den inte är full av is. Om så är fallet ska du ta väck isen. Använd aldrig något verktyg då rören kan ta skada! Är det plusgrader ute kan man låta den vara avstängd tills isen har smält bort eller så kan man försiktigt hälla vatten med en slang eller kanna så att isen smälter (denna metod fungerar även bra vid minusgrader). Värmepumpen tål vatten men man skall ändå ta det försiktigt och bara hälla vatten direkt på isen. Stäng av strömmen innan man avfrostar!

 

Se även till så att samtliga filter är rengjorda på innerdelen.

 

Stäng sedan av strömmen till värmepumpen. Värmepumpen måste vara helt strömlös, så stäng av arbetsbrytaren eller dra ut kontakten och vänta sedan i 10 minuter innan du sätter på strömmen igen. Detta för att kretskorten skall ladda ur sig så att värmepumpen kan starta upp från noll. Om larmet ligger kvar eller om det kommer tillbaks efter ett tag, kontakta då en reparatör (se våra medarbetare för rätt, korrekt assistans). Om man har en värmepump med motorskydd prova då att nolla motorskyddet och tryck på det på ettan igen, det kan vara brutet utan att att det syns.

 

Ofta dröjer det ett tag innan värmepumpen startar, så ha tålamod och vänta minst en timme innan man skall börja fundera på att kontakta en reparatör.

 

Läs värmepumpens manual och se om det finns andra återställningsknappar, prova att trycka på dessa (en åt gången). Om värmepumpen startar kom då ihåg vilken knapp som du tryckte på, det är viktig information för reparatören.

 

Om värmepumpen startar och går felfritt efter detta låt den då gå som vanligt. Det kan ha varit en tillfällig störning, men stannar den igen eller inte går alls kontakta då en reparatör (se våra medarbetare i ditt område för att få snabb hjälp).

 

Får man inte igång värmepumpen, försök då lista ut när värmepumpen stannade och om den gick som den skulle innan den stannade. Eller kom ihåg om du har upplevt att värmepumpen inte levererat energi lika bra som tidigare. Det är även viktigt att fundera på om ljudet har förändrats den närmsta tiden före avbrottet.

 

Hur avfrostar man?

 

Alla uteluft värmepumpar kan "frysa på sig" så att man måste göra en manuell avfrostning. Det kan bero på många saker och betyder inte nödvändigtvis att det är fel på värmepumpen. Men om det händer upprepade gånger kontakta då reparatör för felsökning.

 

Är utedelen full av is är det viktigt att du tar bort isen. Använd aldrig något verktyg då rören kan ta skada! Är det plusgrader ute kan man låta värmepumpen vara avstängd tills isen har smält bort. Eller så kan man försiktigt hälla vatten direkt på isen med en slang eller kanna så att isen smälter (denna metod fungerar även bra vid minusgrader). Värmepumpen tål vatten men man skall ändå ta det försiktigt och bara hälla vatten direkt på isen. Man stänger av strömmen innan avfrostar!

 

Återställning av larm och motorskydd

 

Om det går en fas av någon anledning i huset så löser motorskyddet ut om man har en 3-fas värmepump. Då måste man återställa den. Kolla i din värmepumps manual för att se var den sitter och hur man gör.

 

Felkoder och larm kan uppkomma av en mängd olika orsaker. Oftast och speciellt för luft-luft värmepumpar är det bara att återställa larmet och sedan fungerar allt som normalt igen. Återkommer larmet igen måste man kalla på en reparatör. Skriv därför alltid upp vilken larmkod som uppkommer och spara den då det kan vara viktig information till reparatören.

 

Hur man återställer ett larm står i manualen för just din värmepump. Prova även att bryta strömmen till värmepumpen och låta den stå i 10 minuter och sedan slå på strömmen igen. Då börjar värmepumpens program om från början och är det ett fel så larmar värmepumpen igen. Denna metod fungerar ofta men inte på alla värmepumpsmärken.

 

Hur länge håller en värmepump?

 

Det finns värmepumpar som går i 20 år utan problem och så finns det dom som lägger av efter 5 år. Det beror dels på vilken kvalitet värmepumpen uppnår men också på hur hårt och mycket värmepumpar används. Ofta är det så att man får vad man betalar för, men det betyder inte att den dyraste värmepumpen är bäst, den behöver nödvändigtvis inte vara bättre än den billigare. Det som går sönder är som regel kompressorn. Man räknar med att kompressorns livslängd är 15år. Men restrerande delar i värmepumpen håller dubbelt så länge. Det är oftast mer lönsamt och framför allt miljövänligare att renovera sin värmepump i stället för att byta till en ny.

 

Om olika typer av värmepumpar

 

Det finns 4 olika typer av värmepumpar:

Bergvärmepump: Denna värmepump tar upp sin energi ur berggrunden via ett borrat hål. Till en 7kw värmepump krävs det ca 160m borrhål.

Jordvärmepump: Till denna värmepump gräver man ner en slang i marken, mellan 0.8m och 1,4 m djupt beroende på var i Sverige man bor. Till en 7kw värmepump krävs det ca 500m slang för att få energin ut marken.

Luftvärmepump: Luftvärmepumpen utvinner sin energi ur utomhusluften. Generellt kan man säga att vid en lufttemperatur på 0 grader så har luftvärmepumpen samma verkningsgrad som en berg eller jordvärmepump. Är det varmare har den bättre och vid kallare klimat har den sämre verkningsgrad.  

Frånluftsvärmepump: Frånluftsvärmepumpen utvinner sin energi ur husets frånluft. Alla hus måste ventileras för att huset skall må bra. Denna luft är full av energi som man återvinner och använder igen med en frånluftsvärmepump. Denna typ av värmepump sätts oftast i nybyggda hus.

 

Vilken typ av värmepump skall man välja?

 

När man skall välja vilken typ av värmepump som passa bäst till huset finns det ett antal faktorer som spelar in. Först vilken typ av uppvärmningssystem man har i huset idag. Har man vattenburen värme faller valet ofta på en vattenvärmepump som värmer vattnet till dina radiatorer. Har man direktel i huset blir valet ofta en värmepump med en luftinnerdel som värmer luften direkt i huset. Men det ena utesluter inte det andra och ibland kan det var en fördel att installera en vattenvärmepump i ett direktel hus. Då kan man till exempel installera en frånluftsvärmepump för att återvinna varmvattnet och värme som man avger via en konvektor centralt placerad i huset.

 

När man har beslutat vilket sätt att tillföra huset värme som passar bäst är det dags att välja på vilket sätt man skall utvinna energin till huset. I regel är det bergvärme som ger bäst verkningsgrad även om både jord och luftvärme kan ge lika bra i milda vintrar till exempel i södra Sverige. Ofta blir det en fråga om vilka möjligheter man har, har man till exempel lång ner till berg på sin tomt är det inte ekonomiskt försvarbart att borra och har man en för liten tomt får man inte plats att gräva ner den kollektor slang som krävs till en jordvärmepump. I detta fall är en luftvärmepump det enda alternativet.

 

När det gäller verkningsgrad (COP) på en värmepump är det verkningsgrad per år (genomsnittlig verkningsgrad) som är intressant. Till exempel är bergvärme en relativ konstant värmekälla, så det COP som uppges är den man får året om. Ytjord tappar ofta något fram emot slutet på vintern så verkningsgraden per år blir något lägre än bergvärmen. Luftvärmepumpens verkningsgrad per år avgörs helt på utomhustemperaturen. Så att gå på vad värmepumpen har för verkningsgrad vid +7 grader C som många tillverkare anger är ej lika med den besparing men gör. Man kan säga att vid 0 grader C i uteluften ger en luftvärmepump samma verkningsgrad som en berg eller jordvärmepump. Är det kallare än så ger den sämre och vid varmare uteluftstemperatur ger den bättre verkningsgrad. En luftvärmepump har ingen återhämtningstid som en berg eller jordvärmepump kan ha, då berget eller jorden kan vara nedfruset och behöver en viss tid på sig för att återhämta sig på våren.   

    

Hur en värmepump dimensioneras

 

När man dimensionerar en värmepumpsanläggning går man oftast på den förbrukning som man har idag. Till exempel 3,5 m3 olja eller 25000kW/h el. 

 

Om man har en förbrukning på ska man ha:

2-3 m3 olja eller 15000-22000 kWh = 5 kw värmepump.

3-4 m3 olja eller 22000-30000 kWh = 7 kw värmepump.

4-5 m3 olja eller 30000-37000 kWh = 9 kw värmepump.

5-6 m3 olja eller 37000-45000 kWh =11 kw värmepump.

 

När man går på kW/h i beräkningen skall men tänka på att räkna bort strömmen hushållets ström. Normalt räknar man bort 5000 kW/h från den totala årsförbrukningen i en enfamiljsvilla.

Så har men en årsförbrukning på 28000kW/h, räkna då bort 5000kW/h för hushållsström. Då blir förbrukningen för värme och varmvatten 23000kW/h, i detta fall passar en 7 kW värmepump bra.  

En rätt dimensionerad värmepump ligger på 90 till 95% av toppeffekten. Toppeffekten är den effekt som krävs vid -17 ute och 21 grader C inomhus.

 

Placering av ute och innerdel luft-luft värmepump

 

När men väljer placeringen av luft-luft värmepumpens innerdel så skall den för bästa effekt placeras högt upp, gärna vid taket och centralt i huset. Har man 2 plan måste värmepumpens innerdel vara placerad så att den blåser mot trappan om man vill få värmen att gå upp till plan 2 också.

 

Värmepumpens utedel placeras så att den kan suga in och blåsa ut luft genom batteriet så fritt som möjligt. Den måste också vara minst 40cm från marken så att den is som blidas under det vintertid inte når upp till värmepumpens avlopp och stör avfrostningen. Om möjligheten finns, placera utedelen även så att vinden inte blåsa för mycket på batteriet när den skall avfrosta. Det kan störa avfrostningen så att det blir is kvar i batteriet.

 

 

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på \"Jag accepterar-knappen\" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies